4 vlivy znečištěného vzduchu na vaše zdraví

1500x700_Zdravy-zivotni-styl

 

Znečištění vzduchu je vážným globálním problémem, který má zásadní dopad na zdraví lidí po celém světě. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) z roku 2023 byla většina městské populace v EU vystavena úrovním klíčových vzdušných znečišťujících látek, které jsou škodlivé pro zdraví, včetně jemných částic (PM2.5), jejichž koncentrace překračovaly roční směrnici WHO z roku 2021. V roce 2021 bylo 97 % městské populace EU vystaveno koncentracím znečišťujících látek ve vzduchu vyšším než je doporučený limit WHO.

V České republice patří mezi oblasti s největším problémem se znečištěním ovzduší severní a severovýchodní části země, zejména regiony jako jsou Ostrava a Moravskoslezský kraj. Tato oblast trpí zejména kvůli těžkému průmyslu a vysoké hustotě průmyslových závodů. Dalším významným zdrojem znečištění jsou lokální topeniště v malých vesnicích, kde lidé často topí starými kotli na uhlí nebo dokonce spalují odpad, což vede k produkci velkého množství znečišťujících látek.

Vzhledem k vysokým úrovním znečištění ovzduší, které představuje zdravotní riziko pro obyvatele městských i některých venkovských oblastí, je zásadní přijímat opatření k čištění vzduchu i ve vnitřních prostorách. Použití filtračních systémů, jako jsou sítě do oken značky RESPILON, může pomoci zlepšit kvalitu vzduchu v interiérech tím, že snižují pronikání znečištění z venkovního prostředí dovnitř.


Vlivy na zdraví

Dle statistik WHO umírá až 7 milionů lidí globálně v důsledku dýchání znečištěného vzduchu ve vnitřním i vnějším prostředí. Dopady znečištění jsou komplexní a zahrnují nemoci dýchacích cest, kardiovaskulární problémy i kožní problémy.

 

dychaci_problemy

Nemoci dýchacích cest

Znečištěné ovzduší může vést k respiračním infekcím, zánětům průdušek, astmatu a v těžších případech k chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) či dokonce k rakovině plic. Tyto problémy jsou způsobeny inhalací nebezpečných částic, které mohou vyvolávat záněty a další poškození dýchacího systému.

 

kardiovaskularni_problemy

Kardiovaskulární nemoci

Expozice znečištěnému vzduchu může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou vysoký krevní tlak, zvýšená srážlivost krve a v horších případech může dojít k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě. Toto riziko se zvyšuje s koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

 

kuze

Kůže

Znečištěné ovzduší negativně ovlivňuje kvalitu pokožky - může způsobit předčasné stárnutí, akné a ekzémy. To je způsobeno oxidativním stresem a zánětlivými procesy vyvolanými nečistotami ve vzduchu, jako jsou výfukové plyny a prach.

 

dusevni_zdravi

Duševní zdraví

Znečištění vzduchu může mít vážné důsledky i pro duševní zdraví. Průzkumy ukazují, že zvýšená úroveň znečištění je spojena se zhoršením kvality spánku, což může přispívat k narušení chemické rovnováhy v mozku. Tato disbalance může vést k vyšší pravděpodobnosti vzniku deprese, bipolární poruchy, úzkostných stavů a dokonce i neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. Vystavení se znečištěnému ovzduší může způsobit zánětlivé reakce v těle, které mohou ovlivnit fungování mozku a přispět k psychickým potížím.


Proč filtry RESPILON?

Filtry do oken RESPILON napomáhají filtrovat částice, alergeny a jiné znečisťující látky a umožňují zákazníkům dosáhnout čistého vnitřního ovzduší bez venkovního znečištění. Nově jsou dostupné již ve své 6 generaci a navazují na dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Účinnost filtrů je ověřena významnými partnery jako TUV a FITI. Údržba těchto filtrů je velmi jednoduchá. Stačí je čistit každých šest měsíců pomocí lehkého proudu vody a jemného výkonu vysavače. Toto minimální úsilí zajišťuje dlouhodobou efektivitu a funkčnost filtrů. Investice do filtrů do oken Respilon se tak stává ideálním řešením pro každého, kdo si přeje žít v čistějším a zdravějším domově. Nabízejí nejen ochranu, ale i pohodlí a snadnou údržbu, což z nich činí moudrou volbu pro moderní bydlení.